Eliane and Ericsson wedding at Meio do Mato, Rio de Janeiro – Brazil.